Seminarer og presentasjoner

Denne siden skal liste opp viktige seminarer og presentasjoner som har vært avholdt der, enten i ppt eller pdf format. Det vil også være lenke til viktige enkeltstående presentasjoner som har nær sammenheng med vindkraft og/eller Havguls prosjekter.

  • Fornybarkonferansen, 2013. Lenke til presentasjonene her.
  • NORWEA konferansen, 2013. Lenke til presentasjonene her.
  • ZERO konferansen 2012. Lenke til presentasjonene her.
  • IEA ekspertmøte om vindkraft og kostnader. Presentasjoner her.