Nyheter

Vindkraft på land snart billigst

– Trenden er klar: innen 2020 kan man vente at de viktigste formene for fornybar kraftproduksjon har snittkostnader på linje […]

Nye hjemmesider

Vi har fått nye hjemmesider. Her inne kan du lese  nyheter fra vindkraftverdenen og etter hvert også hvordan vårt prosjekt […]