Hvorfor vindkraft

Vindkraft står sentralt i arbeidet med å utvikle en bærekraftig energikilde for fremtiden. Klimakrisen har aktualisert nødvendigheten av å redusere bruken av fossile brennstoffer som olje, kull og gass, og vindkraft er en moden teknologi som kan anvendes i dag. Videre vil produksjon av vindkraft frigjøre norsk vannkraft for eksport til Europa. Dette er meget attraktivt ettersom dette kan hjelpe europeiske land til å øke sin produksjon av vindkraft, gjennom bruk av norsk vannkraft som balansekraft. Det vil også føre til at den norske vannkraften øker i verdi.

Vindkraft er en gammel teknologi som i de siste tiårene har fått en ny anvendelse. Opprinnelig ble vindkraft brukt til å male korn, derav ordet vindmølle. Historisk kjenner vi til vindmøller som ble brukt til å pumpe vann i Kina for så mye som 4000 år siden.

I dag tenker vi på vindmøller som noe som brukes til å produsere kraft. Det er ikke helt korrekt å kalle dem møller heller: Møller brukes til å male korn. Det mest presise er å kalle dem vindturbiner. Dette er en moderne anvendelse av vindenergi som bare går noen tiår tilbake. I Norge er vindkraft fremdeles i startfasen og ofte et omdiskutert tema. Mange har sterke meninger. Ikke alltid er de basert på fakta.

På disse sidene ønsker vi derfor å informere om vindkraft i Norge og i andre land. Vi ønsker å besvare noen spørsmål og kanskje avlive noen myter og trekke noen linjer fra fortiden frem til i dag. Vi vil også peke på sammenhengen mellom vindkraft, miljø og energi. Vi vil informere om hvor det politiske miljøet står og hva sentrale politikere gjør når det gjelder vindkraft, og vi ønsker å si noen ord hvordan vindkraften kan bidra til å opprettholde og utvikle eksisterende og ny industri.