Eiere

Grenselandet AS har sitt hovedkontor i Harstad. Bak selskapet står ST1, Vindkraft Nord AS (VKN) og Ny Energi AS.

St1 er et finsk energiselskap med visjon om å være ledende på produksjon og salg av CO2-bevisst energi. St1 Nordic har i tillegg til bensinstasjoner, flere fabrikker for produksjon av avansert bioetanol i Finland og Sverige. St1 Group driver et oljeraffineri Sverige. St1 Nordic er en av Nordens ledende selskaper innen olje og energi. Selskapet selger drivstoff, butikkvarer og bilvask på 1 450 St1- og Shell-stasjoner, og selger fossile og fornybare drivstoff og oljeprodukter til bedriftskunder innen industri, marine og transport. I 2015 overtok St1 Nordic Shells nedstrømsvirksomhet i Norge fra det globale Shell-konsernet. St1 drifter derfor ca. 400 Shell-stasjoner over hele landet under en varemerkelisens fra Shell-konsernet. Målsetting for ST1 er å utbygge og drifte Davvi Vindpark, og etablere vindkraft-verket som et kjerneprosjekt i det nordiske fornybare energisystemet.

VKN og Ny Energi driver utvikling og etablering av vindkraftprosjekter i hele landet, med spesiell fokus på Finnmark. VKN har inngått avtale med FeFo for utvikling og utbygging av et vindkraftanlegg på Sørøya. Dønnesfjord Vindpark er gitt konsesjon fra NVE/OED for inntil 10 MW utbygging. Selskapene har tidligere initiert Andmyran Vindpark (160 MW) og Maurneset Vindpark (10 MW). Ny Energi driver dessuten tilrettelegging for vindkraft internasjonalt.